Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου

Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου

 Γενικά

Η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ και οι συνδεδεμένες της εταιρείες (εφεξής «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ») σέβονται τα προσωπικά δεδομένα κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες της ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ή απαντά στις διαδραστικές διαφημίσεις που περιέχονται στις παραπάνω ιστοσελίδες και σε άλλα μέσα επικοινωνίας. Η παρούσα Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που θα συλλέγει η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ καθώς και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. Η παρούσα Δήλωση παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ή όταν απαντάτε στις διαφημίσεις της και σε άλλα μέσα επικοινωνίας.

 

H ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου και συνεπώς θα πρέπει τακτικά να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα και να βεβαιώνεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την πιο πρόσφατη Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου.   

 

Προσωπικές Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες

Η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ δεν θα συλλέγει τυχόν προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που οδηγούν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (πχ. όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό ή ηλεκτρονική διεύθυνση) εκτός και εάν τις παρέχετε εθελοντικά στην ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ.

 

Εάν παρέχετε εθελοντικά προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ θα τις χρησιμοποιήσει μόνο για σκοπούς συναφείς με το λόγο για τον οποίο τις παρέχετε, όπως απάντηση σε αίτημά σας, αποστολή ενημερωτικών περιοδικών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων πληροφοριών, αποστολή δειγμάτων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς,εξατομικευμένη αλληλεπιδραστική εμπειρία, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες σας κλπ.

 

Οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκευτούν ή να τύχουν επεξεργασίας στη χώρα κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ή οι υπεργολάβοι ή εντολοδόχοι της είναι εγκατεστημένοι. Η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση πληροφοριών έξω από τη χώρα κατοικίας σας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν την ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ να παρακολουθήσει τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τα προϊόντα της. Επίσης, ενδέχεται η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ να συσχετίσει τις πληροφορίες που παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγει από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχετε παράσχει σε άλλους φορείς (υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε στην κοινή χρήση τους), καθώς και με δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ, παραδείγματος χάριν, να σχεδιάσει καλύτερα τα προϊόντα, τις ιστοσελίδες και τις διαφημίσεις της. Για τον παραπάνω σκοπό η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ενδέχεται επίσης να μοιραστεί τις πληροφορίες σας με εταιρείες που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της. Αυτές οι εταιρείες έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο στο πλαίσιο που θα τους ζητήσει η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ και να διαθέτουν διαδικασίες για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών.

               

Σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω αναφερόμενες θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα έχετε δικαίωμα άρνησης, εναντίωσης, διόρθωσης ή/και προσωρινής έννομης προστασίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων σας που τηρούνται από την ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ στο τηλ. Εξυπηρέτησης πελατών: 210 81 27 253.

 

Παιδιά

Η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ δεν έχει την πρόθεση να συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση) από χρήστες κάτω των 13 ετών. Όπου απαιτείται η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ θα παρέχει ειδικές οδηγίες στα παιδιά να μην αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες. Σε περίπτωση που ένα παιδί έχει παράσχει τις παραπάνω προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες στην ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ, ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ στην ιστοσελίδα: www.veet.gr αν επιθυμεί να διαγραφούν οι εν λόγω πληροφορίες από τα αρχεία της.   

 

Προσωπικές Μη Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες Αυτόματης Συλλογής

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ να συλλέγει πληροφορίες για το άτομό σας που δεν οδηγούν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Μεταξύ αυτών των πληροφοριών περιλαμβάνεται ο τύπος του φυλλομετρητή ιστού (Internet Browser) που χρησιμοποιείτε, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας και το όνομα τομέα (domain name) της ιστοσελίδας από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα ή στη διαφήμισή της ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ. Η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα ενδιαφέροντα των πελατών της και να βελτιώσει τις επιχειρηματικές της συναλλαγές και τις ιστοσελίδες της.   

 

Πληροφορίες που Ενδέχεται να Αποθηκευτούν Αυτόματα Στο Σκληρό Δίσκο του Υπολογιστή σας

Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες ή τις διαφημίσεις της ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ, ενδέχεται η ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ να αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Παραδείγματος χάριν, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή «Cookie» ή παρόμοιου αρχείου που επιτρέπει στην ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ να προσαρμόσει καλύτερα μία ιστοσελίδα ή διαφήμιση στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους φυλλομετρητές ιστού (Internet Browsers) μπορείτε να διαγράψετε ταCookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να απαγορεύσετε την αποθήκευση όλων των Cookies ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξετε στις οδηγίες του φυλλομετρητή ιστού (Internet Browser) ή στην ηλεκτρονική βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι λόγω της διαγραφής ή απαγόρευσης αποθήκευσης των Cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως την ιστοσελίδα της ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ.

 

 

Η παρούσα Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει από 1 Απριλίου 2014

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ και οι συνδεδεμένες της εταιρείες. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.